Bliv spejder

At være KFUM-spejder er leg for livet.

Hos KFUM-spejderne i Danmark er de enkelte enheder opdelt efter aldersgrupper/klassetrin. Det betyder at børnene og de unge får et fællesskab sammen med jævnaldrene.

At være spejder handler om at udvikle sig, både som enkelt individ og som gruppe. Som spejder kan man lave alt mellem himmel og jord, lige fra at se en film, til at tænde bål, binde knob, finde vej, løse koder, lære 1. hjælp, udregne og bygge konstruktioner, vedligeholde redskaber, lege og tumle rundt alt efter aldersgruppe.

Spejderarbejdets alsidige aktiviteter er en mulighed for altid at være god til noget, og mindre god til noget andet. Som spejder får du både ny viden og mulighed for at give din viden videre. En spejder lærer at se, hvem der er god til hvad, og få det bedste ud af gruppen, men en spejder lærer også sig selv at kende, og får via spejderfællesskabet mulighed for at arbejde med sig selv og sin kunnen.

Som spejdere ønsker vi at udvikle børn og unge til at blive selvstændige og ansvarsfulde unge og voksne. Det vil sige, stimulere børnene i deres vej fra afhængighed til selvstændighed, og fra selvoptagethed til ansvarlighed.


Spejderne i Tune gruppe er delt op i 5 aldersgrupper0. - 1. klasse er Bæverne
2. - 3. klasse er Ulvene
4. - 5. klasse er Juniorspejderne
5. - 7. klasse er Spejderne
8. klasse - 16 år er Seniorerne

Når man bliver for gammel til at være senior rykker man automatisk op i gruppens ene roverklan, og man får mulighed for at arbejde med sine lederkompetencer i en af de 4 enheder.


På nuværende tidspunkt har Tune Gruppe tre roverklaner:


Klan Vanerne
De Bedste Venners Klan (DBVK)
Klan Friggerne

Alt lederarbejdet udføres af frivillige voksne. Mange er selv engang er startet som Bæver eller Ulv. Pengene fra kontingentet går bruges til afholdelse af møder, vedligeholdelse af hytten, kurser (som de unge får mulighed for at tage på fra 13 års alderen), weekendture, samt til kontingent for medlemskab af KFUM-Spejderne i Danmark.

KFUM Spejderne Tune Gruppe - Tinggårdslunden 37 - 4030 Tune - Denmark

KFUM Spejderne i Danmark


According to european law we have to have a cookie-policy - Read more about it here Cookies in Use