Ulvene

Ulvene er enheden for børn i 2. til 3. klasse.

Hos ulvene arbejder vi med at udvikle unge mennesker, så de får forståelse for hinanden, lære at samarbejde, have tillid til andre, være seriøse, vise forståelse og have overblik. Hos ulvene er der dog også tid til sjov og ballade. Spejdernes ”learning by doing” princip kommer til udtryk på møderne, og udendørsaktiviteter forekommer hele året rundt.

Ulvene tager på ture, dog primært Tune gruppes egne to gratis weekender (jule- og forårsweekend).

Ulvene har den alder, hvor de får lov at snuse til det videre spejderarbejde, og vi ruster dem til større aktiviteter senere i spejderlivet. Børnene bliver guidet igennem diverse spejderaktiviteter som fx bål, kompas, 1. hjælp, osv. Belønningen er, ud over at kunne noget nyt, også forskellige mærker til uniformen. Et af de mærker alle ulve tager, er knivbeviset, dette mærke betyder det at børnene har lært, hvordan de skal håndtere redskaber som kniv, og økse, og de får dermed mulighed for at bruge redskaberne på møder og ture.

Ulvene er inddelt i bander, med en bandeleder og en bandeassistent. I banderne får børnene mulighed for at skabe sig en tryk kerne. Bandeleder og -assistent (som typisk er de ældste i banden) kan prøve kræfter med ledelse af deres gruppe, dog med støtte fra de voksne ledere. Børnene bliver ca. hvert halve år delt ind i nye bander, og får på den måde skabt nye trygge rammer samtidig med, at de udvikler deres sociale horisont.

Ulvene har møde hver tirsdag fra 18.00 – 20.00.

KFUM Spejderne Tune Gruppe - Tinggårdslunden 37 - 4030 Tune - Denmark

KFUM Spejderne i Danmark


According to european law we have to have a cookie-policy - Read more about it here Cookies in Use